*การปลูกมะระด้วยเทคนิคการห่อผลป้องกันแมลง

มะระ เป็นพืชผักที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากมะระเป็นพืชอายุสั้น ให้ผลผลิตตั้งแต่ 40-45 วันขึ้นไป และจะเก็บไปได้ประมาณ 80-90 วัน 
เกษตรกรที่ปลูกมะระเป็นอาชีพ และประสบความสำเร็จสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้ในราคาดีต้องเริ่มจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีการจัดการและดูแลที่ดี โดยได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้

วิธีการปลูกมะระ :
เริ่มจากวิธีการเพาะกล้า - โดยต้องนำเมล็ดมาแช่น้ำ ประมาณ 5-6 ชั่วโมง แล้วนำมาห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำไปเก็บไว้ในถังพลาสติกปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน เมื่อเปิดดูจะเห็นรากโผล่ แล้วก็เลือกเมล็ดที่รากงอกนั้น นำไปปลูกในถาดเพาะเมล็ดเป็นเวลา 1 อาทิตย์ จากนั้นนำไปปลูกในหลุม โดยขุดหลุมให้ลึกพอประมาณ ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม หลุมละประมาณ 1 กระป๋องนม เอาดินใส่ลงไปในหลุมจนหลุมตื้นแล้วจึงนำมะระลงปลูก ควรปลูกในช่วงเย็น เมื่อปลูกเสร็จแล้วให้ใช้ฟางคลุมรอบโคนต้น เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดิน
การทำค้าง :
มะระเป็นพืชที่ต้องเลื้อยขึ้นค้าง ดังนั้น จำเป็นจะต้องทำค้างให้ขึ้น การปลูกมะระต้องใช้ความขยันเป็นพิเศษ เพราะแมลงชอบเข้าทำลายผลมะระเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแมลงวันทอง วิธีการป้องกันแมลงวันทองเจาะผล ให้ทำการห่อผลมะระด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นการช่วยทำให้ผลมะระไม่ถูกรบกวนจากแมลงศัตรูพืชและยังทำให้ผลมีสีเขียวอ่อนน่ารับประทาน
วิธีการห่อผล :
เมื่อมะระเป็นลูกประมาณ 30 วันหลังปลูก จะเป็นที่ชื่นชอบของแมลงต่างๆ โดยเฉพาะแมลงวันทอง เราจึงจำเป็นต้องหากระดาษมาห่อผลไว้ นอกจากจะป้องกันแมลงแล้วยังทำให้ผลมะระเขียวน่ารับประทานอีกด้วย
การเก็บเกี่ยวผลผลิต :
ในการปลูกมะระ ฤดูหนึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 เดือน และเริ่มเก็บผลผลิตหลังปลูก ประมาณ 45-50 วัน เมื่อเก็บจนหมดฤดูจะเก็บได้ประมาณ 15-20 ครั้ง สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ทุกวันขอแนะนำว่าควรจะเก็บ 2 วันครั้ง
ราคา :
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรจำหน่ายได้ ขึ้นอยู่กับราคาในท้องตลาด แต่ราคาที่เกษตรกรขายได้(ราคาออกจากสวน)จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 8 บาท ขึ้นไป

0 ความคิดเห็น: